گفت و گو با خانم مهرنگيز کار

45:05

برای من بسيار جالب بود که خانم کار، يکی از فعالين حقوق بشر و آشنا به قانون، پس از ۳۰ سال تجربه حکومت اسلامی، به سکولاريسم نرسيدند و هنوز دوای درد را در نظرات روحانی جستجو ميکنند. ايشان ميفرمايند:

بعضی از روحانيون در ايران شجاعت بسيار زيادی از خود نشان ميدهند و انها ميگويند که ميتوانند تفسير نوينی از اسلام بدست دهند. تفسیری که اصول اساسی حقوق بشر، تساوی مرد و زن، دموکراسی و همه چيز در آن رعايت شده باشد. اين روحانيون در قدرت نيستند و شايد تا پنجاه سال ديگر هم روی کار نيايند اما ما ميتوانيم از اين فرصت (تفسير جديد از اسلام) برای عبور از اين مقتع تاريخمان استفاده کنيم.

به نظر من مردم ايران خواهان عدم دخالت روحانيون در امور سياسی منجمله حقوق بشر و دموکراسی ميباشند و از روحانيت سیاسی عبور کردند.

Advertisements

گفت و گوی هيپکت با خانم انوشه انصاری در راديو ايران ديدگاه

80:15

Anusheh Ansari
خانم انوشه انصاری اولین فضاگرد زن است. در این گفتگو که در تالار ایران دیدگاه انجام گردید از او در مورد تجربیاتش، فعالیتهایش و نگاهش پرسیدم و سپس وی به پرسش و پاسخ با شرکتگنندگان پرداخت.