لیبرال دموکراسی رادیو ونکوور

44:21

Liberal Democracyگفت و گو در مورد لیبرال دموکراسی. تعریف ساده لیبرال دموکراسی. تفاوت بی‌ بند و باری با لیبرالیسم. آزادی اندیشه و نگاه حکومت لیبرال دمکرات به آزادی مذاهب. فرد گرائی و حقوق فردی در لیبرالیسم. پاسخ به پرسشهای شنوندگان منجمه سوالی‌ مربوط

به روشنفکری دینی و روند سکولاریسم در غرب.

متن مصااحبه

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

سکولاریسم – رادیو ونکوور

25:39


گفت و گو در برنامه دیدگاهها و اندیشه های رادیو ونکوور. توضیحی درباره برنامه سوپرا لینگوا. مفهوم سکولاریزم. روند سکولاریزم در ایران

Ethics

بخش اول: 15:24


بخش اول: بررسی‌ علم اخلاق و شاخه‌ های گوناگون آن. پیش درامدی برای بحث در زمینه اخلاق سیاسی.

بخش دوم: بابک داد گزارشگری که در مورد محل اقامت خود گزارش نادرست میدهد. ماجرای اختلاس مالی در جبهه دموکراتیک ایران و رفتار غیر اخلاقی حشمت طبرزدی. نمونه هائی از سانسور اینترنتی. ارائه پیشنهاد رعایت اخلاق سیاسی بعنوان مبارزه با استبداد و روشی برای همگرائی سیاسی نیروهای دموکرات و لیبرال

بخش دوم:49:33

.

به خواندن ادامه دهید

بابک داد در ایران نیست

آقای بابک داد که دیشب در صدای آمریکا صحبت میفرمودند؛ بیش از یک هفته است در خارج از ایران بسر میبرند. بنا به دلائل امنیتی از محل دقیق ایشان و حزبی که به ایشان در خروجشان و مخفی کردنشان کمک میکنند خود داری میکنم. از ایشان درخواست مینمایم در این مورد که در ایران هستند دروغ پراکنی نفرماید. چنانچه نگویند که از ایران خارج شده اند، در اطلاع رسانی بعدی اطلاعات دقیقتری راخواهم داد

سکولاریسم

42:24

secularismمفاهیم سکولاریسم در فلسفه و علوم سیاسی. سکولاریزاسیون در غرب. بررسی جایگاه دین در نظامهای سکولار و نظامهای دینی. تفاوت سکولاریسم و لائیسیته. جایگاه دین در جمهوری اسلامی ایران. آگاهی‌ مردم ایران و موقعیت نظام جمهوری اسلامی..

یکی‌ از مباحث بسیار مهم و اساسی‌  ای که ما باید به آن بپردازیم مساله سکولاریزم است. علت آن این است که جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی استبدادی مذهبی‌ است، و همواره در تعریف سکولاریزم مغلطه کرده. به همین دلیل مردم عادی مساله سکولاریزم را درست متوجه نشده اند. به خواندن ادامه دهید