پیام به آقای سحابی، مقاومت مردم در تظاهرات و دستگیریهای فعالین سیاسی

facebook
دستگیری اصلاح طلبان نشانه ای دیگر از شکست دولت کودتا و اصلاحات در درون نظام است. جمهوری اسلامی تلاش مینماید با ایجاد بحرانهای هرچه بزرگتر خارجی نظیر بی توجهی به قوانینن بین المللی از یکسو و بحران آفرینی در داخل نظیر حمله به مردم، دستگیری فعالین سیاسی و تشکیل دادگاه های نمایشی از سوی دیگر؛ افکار عمومی را منحرف و مشغول نماید تا صورت مسئله که دولت تقلبی و کودتائی میباشد را تغیر دهد. در حالیکه جنبش سبز به راه خود تا سرنگونی حکومت دینی و برقراری دمکراسی در ایران پیش خواهد رفت. اصلاح طلبانی از قبیل ملی مذهبیون، مشارکتیها، نهضت آزادیها و… که برای حفظ نظام جمهوری اسلامی استدلالشان این بود که اگر شعارهای ساختار شکنانه را مطرح کنید، شما را به زندان میاندازند؛ حال میبینیم متاسفانه دچار همان زندانی شدند که مردم را از آن میترساندند. نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایران مقدس نیست. آنچه اهمیت دارد آزادی، دمکراسی و حقوق بشر است.
جمهوری اسلامیی با به زندان انداختن طرفداران خود دچار خطای سیاسی بزرگی گردیده زیرا جنبش سبز با دستگیری افراد با شکست روبرو نخواهد شد. این جنبش بر پایه خواستی مشخص که برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد میباشد، با حضور همه ما در کنار هم، در حرکت است.
آقای سحابی از ملی مذهبیون در مصاحبه با رادیوئی که صدای ان در داخل و خارج شنیده میشود، پیام دادند افرادی که در خارج هستند شعارهای ساختار شکنانه ندهند زیرا باعث سرکوب جنبش در داخل میگردند. من به ایشان پیام میدهم که اولاً شعار های ساختار شکنانه ساخته خارج نیست و در ثانی شما استبداد و سانسور داخل را نمیتوانید در عصر ارتباطات و اطلاعات بر داخل تحمیل نموده و به خارج سرایت دهید.

همرزمان عزیز، اجازه ندهید که داخل و خارج کنند و ما را از هم جدا نمایند. اجازه ندهید با این همه هزینه که تا کنون پرداخته ایم دچار خود سانسوریمان کنند و جنبش آزادییخواهانه جوانان و زنان کشورمان را در این یا آن فرد خلاصه نمایند. ما در هرکجا که هستیم از هر امکان رسانه ای استفاده مینمائیم تا همه دنیا را به جنبش سبز پیوند دهیم و از توان افکار عمومی جهانی برای کنار زدن استبداد حاکم بر ایران بهره می گیریم. ما بیشماریم.

مقاومت مردم در برابر ضرب و شتم نیروهای سرکوبگر بسیاری را به وحشت انداخته درحالیکه این حق هر انسانی است که دست به تظاهرات زند و هر شعاری را که خواست سر دهد و یا در مقابل متجاوز از خود دفاع نماید. جنبش سبز خواهان خشونت نیست. این جنبش در حرکت اخیر خود نشان داد که از حق تظاهرات و شعارهای آزادیخواهانه نمی گذرد. مردم بسیاری از شهر های ایران در تظاهرات اخیر، نیروهای سرکوبگر را که بر هم زننده تظاهرات مسالمت آمیز بودند؛ به منظور دفاع از خود و حفاظت از حق تظاهرات خلع سلاح نمودند.

زنده باد آزادی.

2009 دسامبر 29
مجید شهبازخانی

Advertisements

آیت الله منتظری

25:37

Montezari گفت و گو با برنامه دیددگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. تأثیرات سیاسی نظریه ولایت فقیه آیت الله منتظری، شخصیتها و جناحهای سیاسی طرفدار آیت الله منتظری، نمونه هائی از احکام فقهی و حقوق بشر، سکولاریزم و حمایت از دین.

متن  مصاحبه به خواندن ادامه دهید

به مناسبت درگذشت آیت اله منتظری

facebook
هرچند که آیت اله منتظری شجاعانه در برابر خمینی و خامنه ای ایستاد اما شهامت رد نظریه ولایت فقیه را نداشت. او با آنکه شاهد شکست حکومت دینی بود و هزینه سنگین حصر خانگی را میپرداخت اما نتوانست از حصر فکری، خود و پیروانش را نجات دهد. وی از بانیان جمهوری اسلامی است که هزاران قربانی گرفت. تلاشش برای نجات جان انسانها از کشته شدن بدست حکومت دینی قابل تقدیر است. گرجه تفکرات وی  باعث کشتارهای زیادی گردید اما هرگز از بابت تشکیل حکومت دینی در ایران از مردم پوزش نخواست شرکت مردم در مراسم تدفین آیت اله منتظری نشانه مخالفت افکار عمومی با جمهوری اسلامی میباشد و شعارها بیانگر عزم راسخ ایرانیان برای مبارزه با هرگونه خودکامگی سیاسی است. سرکوب عزادارن از جانب خامنه ای توسط نیروهای امیتی، تنها بر سرعت سرنگونی جمهوری اسامی خواهد افزود

متن زیر شامل بعضی از نظرات دوستان و من میباشد که . در فیسبوک من منتشر گردید برای مشاهده نظرات فیسبوک در اینجا به خواندن ادامه دهید

آتش زدن عکس خمینی

16:10

Green movement and Khomeyniگفت و گو با برنامه دیدگاه‌ ها و اندیشه‌ های رادیو ونکوور. نگاه لیبرالیسم به آزادی آتش زدن عکس. مواضع گروه‌ های سیاسی در جنبش سبز نسبت به آتش زدن عکس آیت الله خمینی. چرا پاره‌ ای از نیروهای جنبش سبز دچار خطای سیاسی شدند؟ جبش سبز ازلحاظ سیاسی چگونه بایستی حرکت کند؟

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید

عکس من با روسری

14:53

Majid Shahbazkhaniگفت و گو با برنامه دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رادیو ونکوور در مورد عکس من با روسری.
چرا آقای موسوی روسری سر نمیکنند؟ و چرا ما روسری سر کردیم؟ تاثیرات روسری سر کردن آقایون. ارزش‌های دینی در زمینه مسائل جنسی‌ و مشکلات اجتماعی ناشی از آن. بررسی نگاه لیبرالیزم به پوشش و حقوق زنان. پاسخ به پرسشهای شنوندگان

متن مصاحبه  به خواندن ادامه دهید

هستی شناسی، ستارگان

24:23

گفت و گوی مجید شهبازخانی با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. چگونگی شکل گیری ستارگان و مواد گوناگون، توضیح سیاه چاله ها، مراحل بوجود آمدن کره زمین، جابجایی میدان مغناطیسی زمین و پاسخ به پرسشهای شنوندگان