تهدید من توسط نامزد ندا

.گفت و گو با رادیو ونکوور. تهدید نامزد ندا به طرح شکایت از من در دادگاه‌های کانادا بخاطر پیامی که در روز تولد ندا منتشر نمودم و علت سکوت من تا کنون. بررسی یارانه ها.
فاایل صوتی: با سرعت معمولی با سرعت پائین برای ایران

متن مصاحبه: به خواندن ادامه دهید

Advertisements

نوروز ۱۳۸۹

گفت و گو با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. تبریک نوروزی، بررسی پیامهای نوروزی رهبران سیاسی ایرانی‌ و خارجی‌. اهمیت نوروز در تاریخ و فرهنگ ایران، آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت نوروز.
فاایل صوتی: با سرعت معمولی با سرعت پائین برای ایران

متن مصاحبه: به خواندن ادامه دهید

چهارشنبه سوری و نوروز

گفت و گو با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. نقد نگاه آیت الله مطهری در مورد چهارشنبه سوری. مواضع سیاسی گوناگون. قرآن در سفره هفتسین. تضاد جمهوری اسلامی و مراسم نوروزی.
فاایل صوتی: با سرعت معمولی
با سرعت پائین برای ایران
متن مصاحبه: به خواندن ادامه دهید

به مناسبت ۸ مارس

گفت و گو با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور به مناسبت ۸ مارس، نه به پوشش اجباری. بر رسی‌ درخواست من از زنان در مورد اتشار عکس بدون روسری در فضاهای مجازی.چراایستادگی در مقابل حجاب اجباری اهمیت دارد؟ رابطه دموکراسی با حق تعیین پوشش زنان. چرا لیبرلها نسبت به مساله حجاب اهمیت بسیار .میدهند؟ مواضع اصلاح طلبان

فاایل صوتی: با سرعت معمولی

با سرعت پائین برای ایران

متن مصاحبه  به خواندن ادامه دهید

پیام ۸ مارس، نه به پوشش اجباری

بیش از صد سال است که حق انتخاب پوشش در مرکز جنبش زنان ایران قرار داشته و اکنون جمهوری اسلامی، بیش از هر زمانی، در برابر یکی از ابتدائی ترین حقوق انسانی با تمام توان ایستادگی مینماید. طرح حجاب اجباری یکی‌ از نمادهای اصلی حکومت دینی میباشد که اجرای آن برای طرفداران نظام ولایت ففقیه جنبه حیاتی دارد. حکومت ایران کودکان را از دوران ابتدائی آموزشی مجبور به پذیرش مقنعه مینماید تا به آنان بفهماند که مردان بر آنان برتری دارند و در کتب آموززشی، فرهنگی را تبلیغ مینماید که در آن زنان ملک شخصی مردان محسوب میشوند. به خواندن ادامه دهید

NDE تجربه مراحل قبل از مرگ

گفت و گو با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور در زمینه تجربیات مراحل نزدیک به مرگ. NDE

فاایل صوتی: با سرعت معمولی

با سرعت پائین برای ایران 

بررسی رویدادها

گفت و گو با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور در زمینه مواضع کروبی، موسوی، خامنه ای. استقرض خارجی صنعت گاز. سانسور در گروه فیس بوک. آزادی بیان در رسانه های عمومی. نظریه کمربند سبز

فاایل صوتی: با سرعت معمولی با سرعت پائین برای ایران

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید