قانون اساسی

فایل صوتی بخش اول

فایل صوتی بخش دوم
گفت و گو در برنامه دیدگاه‌ها و اندیشه‌های تلویزیون میهن. مفهوم قانون در فلسفه حقوق و برسی‌ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی. نگرش افرادی که از قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ددفاع مینمایند. نزدیک شدن سالگرد ۲۲ خرداد

Advertisements

اعدامها در قوانین جمهوری اسلامی. موج سواری کمونیستها در خارج

گفت و گوی مجید شهبازخانی با رادیو ونکوور. آیا جیبش سبز یک حرکت انقلابیست یا اصلاح طلبانه. اعدام و قوانین جمهوری اسلامی. به چه چیز قانون گفته میشود؟ از بین رفتن دین و مشکل افراد دیندار در حکومت دینی ایران.
بخش دوم: گفت و گوی یکی‌ از شنوندگان با تهیه کننده برنامه رادیو ونکوور آقای ابی محسنی در مورد نحوه برگزاری تظاهرات در ونکوور و سوء استفاده سیاسی کمونیستها از تجمعات مردم

قانون در لیبرال دموکراسی

تعریف قانون و رابطه آن با لیبرال دموکراسی. مقایسه حکومت قانون در لیبرال دموکراسی با قوانین نظامهای استبدادی و ایدئولوژیک. بررسی‌ حقوقیقانون اساسی‌ جمهوری اسلامی. گفت وگوئی با زبان بسیار ساده اما در عین حال دقیق همراه با ارائه مثالهای گوناگون. برنامه دیدگاه‌ ها و اندیشه ها، مجید شهبازخانی

فایل صوتی:  بخش اول –  بخش دوم

فمینیسم

تفاوت فمینیسم با مرد ستیزی، بررسی نگاه مرد ستیز خانم شادی صدر ونقد نظر خانم شیرین عبادی در مورد حقوق زنان در اسلام. نگاه لیبرالیزم به فمینیسم. عوامل عمده ‌ای که حقوق زنان را زیر پا میگذارند. ریشه یابی غیرت. نقش فرهنگ و سیاست در پیشبرد حقوق زن.

دست آورد سفر احمدی‌نژاد به نیو یورک. بسته شدن حزب مشارکت و موقعیت اصلاح طلبان. وزنه سیاسی طرفدران حکومت دینی در برابر سکولارها. انتخابات سالم و آزاد یعنی‌ چی‌؟

فایل صوتی

Boobquake

برسی‌ روز سینه لرزه،اعتراضات زنان به سخنان روحانیون ایران که زمین لرزه را به نوع لباس زنان نسبت دادند. حق پوشش و حقوق زنان. چرا حق پوشش برای لیبرالها اهمیت بسیار زیاد دارد؟ تابوها و ارزش‌های اجتماعی. فایل صوتی