اطلاعیه شماره ۱۸ آقای موسوی

گفت و گو با رادیو ونکوور.بررسی بعضی‌ از نکات مهم بیانیه ۱۸ آقای موسوی نظیر حقوق بشر، دموکراسی و پلورالیسم سیاسی. سردرگمی ایشان در مورد جنبش سبز و سکولاریسم

Advertisements