نشست کمونیستهای قدیمی در لس انجلس


گفت و گو با میهن تی وی در پاسخ به صحبتهای آقای تقوایی. بررسی عملکرد غیر دموکراتیک سال گذشته  کمونیستهای قدیمی ایران در نیو یورک تحت عنوان سکولار دموکراتهای آمریکای شمالی و علت  شکست نشست امسالشان در لس آنجلس فایل صوتی

Advertisements