گزارش چهار نشست ایرانیان جهت ایجاد همگرایی سیاسی در ایران دیدگاه

 یکشنبه ۲۴ فوریه عده‌‌ای از ایرانیان، با افکار گوناگون و گرایشات سیاسی متفاوت از سراسر جهان درپالتاک درتالاری به نام «ایران دیدگاه» جمع شده و به بحث و گفت وگو در باره ایران و آینده آن پرداختند. این گفت و گوها بیش از ۱۲ ساعت ادامه داشت و در طول این نشست بطور متوسط ۱۰۰ نفر و حداقل ۸۵ نفر در این تالار حضور داشتند.
محور اصلی‌ گفت و گوها بر پایه ایجاد همگرایی بّر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران و حول محور چهار خواسته بود: به خواندن ادامه دهید

Advertisements