نمونه ای از کشتار زندانیان سیاسی در دوران طلائی

بیژن و لادن بازرگان

شهادت لادن، خواهر بیژن بازرگان، در مقابل کمیته حقیقت یاب ایران تریبیونال. بیژن بازرگان  به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر  در سال ۶۷ در زندان اوین به دار کشیده شد

Advertisements