دخالت روحانیت در سیستم آموزشی

گفت و گو با رادیو ونکور در مورد عواقب واگذاری مدارس به حوزه علمیه و دیدار هیات نمایندگی اروپا

akhoond

oroopa
Download mp3

Advertisements

Rohani back from U.S

گفت و گو با رادیو ونکوور

Obama phone Rohani

دست آورد حسن روحانی از نیویورک و نتیجه مذاکرات سیاسی جمهوری اسلامی. بازتاب سفر روحانی در مطبوعات امریکا و فرانسه، فرمول حل مساله هسته ای، جایگاه حقوق بشر در روابط جمهوری اسلامی و تضمین امنیتی غرب. آزادی زندانیان سیاسی یا جناحی. وضعیت سیامک مهر در زندان. پیام نسرین ستوده پس از آزادی. حقوق کودکان درجمهوری اسلامی
Download mp3

نه روسری نه تو سری

جمهوری اسلامی از اولین روزهای شکل گیری طی ۳۰ سال گذشته همواره تلاش نموده تا با اجباری نمودن روسری و مدل لباس، اولین گام را در به بند کشاندن زنان ایران بردارد تا بتواند سایر آزادیها و حقوق زنان را، یکی پس از دیگری، به راحتی زیر پا نهد. در فقه اسلامی، چون زن دارای عقل نمیباشد، حکومت دینی حق دارد مدل لباس زن را همچون کودک شیرخواره، تعین و به زور بر تنش کند و حکومت به علت همین عدم بلوغ فکری زنان، به خود اجازه میدهد در سایر موارد برای آنان تصمیم و حقوقشان را نادیده بگیرد. برای نمونه، در اسلام، زن چون ناقص العقل است، نمیتواند به مقام قضاوت برسد یا ارزش شهادتش نصف مرد است .

درحکومتهای دینی چون برپایه مذهب بنا نهاده میشوند و چون مذاهب قرنها پیش در جوامع ابتدائی شکل گرفته اند، نگاه به زن انسانی نیست بلکه بسیار ابزاری و تحقیر آمیز است .از این روست که زن بعنوان یک انسان در حقوق اسلامی بطور کلی مطرح نیست بلکه بیشتر وسیله ای برای رفع نیازهای جنسی مرد محسوب میشود. در  فرهنگ دینی، زن حق ندارد زنانگی خود را ابراز نماید و بعلت زن بودن، از لحاظ حقوقی، اسیر مرد محسوب میشود. مثلا زن نمیتواند بدون اجازه حتی از منزل خارج شود یا برای مسافرت، همچون کنیزان، نیاز به موافقت مرد را دارد. درچنین نگرش مرد سالاری، زن به جرم زن بودن، پرده نشین و از تمامی حقوق اولیه فردی و انسانی محروم میشود.

در فرهنگ خمینی زن ملک شخصی مرد است و وظیفه ای بجز برآوردن خواسته ها جنسی صاحب خود را ندارد؛ به همین دلیل لذت جنسی از کودک شیرخواره از دید او اشکالی ندارد. در بسیاری از موارد دیگر نیز از دید فقهای اسلامی مرد دارای حقوق ویژه و زن وسیله ارضای خواسته های جنسی مرد است. در قوانین جمهوری اسلامی، مرد حق دارد به این بهانه که همسرش در دسترش نیست تا تمایلات جنسی او را برآورده نماید و یا موارد واهی دیگر، هر زمان که اراده نمود، چندین زن اختیار نماید و میتواند حقوق زنان دیگرش را چه بصورت دائم یا موقت، زیر پا نهد. در فرهنگ خانواده های سنتی و مذهبی دختران از کودکی آموزش میبینند که ضعیف بودن را بپذیرند وکودکان در سنین پایین به اسم ازدواج، مورد تجاوز جنسی مردان بزرگسال قرار میگیرند و فرهنگ مردسالارانه در روابط اجتماعی آنان حاکم است.

تمامی جناحها ی سیاسی در جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون تلاش نموده اند تا فرهنگ دینی و مردسالارانه را با اجباری نمودن پوشش اسلامی برای زنان گسترش دهد و همه کسانی که خواهان حکومت دینی و حفظ جمهوری اسلامی میباشند، همواره در صدد بودند تا حق انتخاب پوشش زنان را به هر شکل ممکنه نادیده بگیرند. اما زنان ایرانی با مقاومت روز افزون در برابر بی عدالتیهای گوناگون، بر حق انتخاب پوشش خود تاکید نمودند. روسری اجباری جمهوری اسلامی، چه مدل گلمنگلی زهرا رهنورد یا مقنعه همسر احمدینژاد، هردو توسری جمهوری اسلامی به زنان بوده و هر زمان که مشکل حق پوشش زنان از جانب آزادیخواهان مطرح گردیده، طرفداران جمهوری اسلامی، زنان را در خیابان آزار داده و در دادگاه تعزیرات به بی بند و باری محکوم نمودند. اصلاح طلبان نیز موضوع را کم اهمیت جلوه داده اند یا در این مورد با سکوتشان همدست جناح های دیگر شدند. حامیان جمهوری اسلامی به خوبی میدانند که اگر نتوانند روسری را به ضرب تو سری بر سر زنان نگاه دارند و هنگامی که زنان این پرچم نکبت را از سرشان بردارند، پایه های حکومت دینی آنان فرو خواهد ریخت. احمدینژاد با چماق و اصلاح طلبان با زبان، تمام تلاش خود را بکار میبرند تا جلوی این خواسته گرفته شود و لباس زندان حکومت دینی بر تن زنان همچنان باقی بماند.

کسانی که در بین مبارزین میگویند پوشش اجباری اسلامی حکومت مشکل اصلی زنان نیست، اولویتهای مبارزه را گم کرده اند و توجه نداردند که برای رسیدن به آزادی بایستی به حقوق فردی اهمیت ویژه داد. بخصوص در موردی نظیر حق پوشش که یکی از ابتدائی ترین حقوق فردی هر انسان است. برداشتن روسری در تظاهرات خیابانی توسط کسانی که پوشش اجباری اسلامی را قبول ندارند، یکی ازروشهای موثر در مبارزه غیر خشونت آمیز است. شعار نه رو سری نه تو سری موجب جدا شدن زنان روسری به سر از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نمیشود، یا زمینه دیکتاتوری رضاخانی را ایجاد نمیکند؛ زیرا زنانی که روسری را تحمل نمیکنند، به ان رشدی از ازادیخواهی رسیده اند که به انتخاب سایر زنان احترام بگذراند. به عبارت دیگر، شعار نه روسری نه توسری توصیه نمیکند که با زور روسری از سر کسی برداشته شود؛ بلکه بر عکس، به زبانی دیگر میگوید هر کس حق دارد نوع پوشش خود را انتخاب نماید و نفی دخالت دولت در حریم شخصی شهروندان است. دفاع از حقوق فردی پایه اصلی هر حکومت آزادیخواه و مبتنی بر حقوق بشر است

 

مجید شهبازخانی، ۸ مارس ۲۰۱۱

 آثار تحریم ایران توسط آمریکا بعلت نقض حقوق بشر

اهمیت تحریم هشت شهروند خارجی برای اولین بار در تاریخ روابط بین الملل. تعریف نوین از منافع ملی در علوم سیاسی. روند جهانی شدن و نقش حقوق بشر در تنظیم روابط خارجی کشورها

اطلاعیه ویرچوال کامیونیتی

بدنبال نیاز به گفت و گو در مورد ویرچوال کامیونی از طریق ایمیل گروه، تعدادی از اعضاء پیشنهاد تاسیس ایمیل گروه ویرچوال کامیونیتی را مطرح نمودند. لذا بدین وسیله از کلیه افرادی که مایل به عضویت در هیئت موسس این ایمیل گروه میباشند دعوت بعمل میاید. هرکس حق دارد عضو مؤسس ایمیل گروه ویرچوال کامیونیتی باشد و این دعوت نامه را به دیگران نیز ارسال و درخواست خود را برای پیوستن به هیئت موسس تا پایان ماه اگوست 2010 اعلام نماید.
ویرچوال کامونیتی متشکل از افراد و نهادهای اجتماعی است که در نقاط گوناگون جهان برای رسیدن به دمکراسی و حقوق بشر در ایران فعالیت مینمایند. بدین منظور ما با استفاده هرچه بیشتر از امکانات ارتباطی‌ عصر انفورماتیک، شهروندان را نسبت به فعالیتهای نهادهای گوناگون اجتماعی و حقوق انان در این نهادها آگاه مینمائیم تا فصل مشترکی بین نهادهای اجتماعی با شهروندان را فراهم نمائیم. درعین حال اعضای ویرچوال کامیونیتی با استفاده از امکانات موجود، در درون ویرچوال کامیونیتی، به سازماندهی خود برای دستیابی به خواسته هائی که خود معین مینمایند میپردازند.
پیشنویس قوانین پیشنهادی که قرار است ازجمله موضوعات مطرح شده در ایمیل گروه باشند تاکنون به شرح زیر میباشند. به خواندن ادامه دهید

قانون در لیبرال دموکراسی

تعریف قانون و رابطه آن با لیبرال دموکراسی. مقایسه حکومت قانون در لیبرال دموکراسی با قوانین نظامهای استبدادی و ایدئولوژیک. بررسی‌ حقوقیقانون اساسی‌ جمهوری اسلامی. گفت وگوئی با زبان بسیار ساده اما در عین حال دقیق همراه با ارائه مثالهای گوناگون. برنامه دیدگاه‌ ها و اندیشه ها، مجید شهبازخانی

فایل صوتی:  بخش اول –  بخش دوم

فمینیسم

تفاوت فمینیسم با مرد ستیزی، بررسی نگاه مرد ستیز خانم شادی صدر ونقد نظر خانم شیرین عبادی در مورد حقوق زنان در اسلام. نگاه لیبرالیزم به فمینیسم. عوامل عمده ‌ای که حقوق زنان را زیر پا میگذارند. ریشه یابی غیرت. نقش فرهنگ و سیاست در پیشبرد حقوق زن.

دست آورد سفر احمدی‌نژاد به نیو یورک. بسته شدن حزب مشارکت و موقعیت اصلاح طلبان. وزنه سیاسی طرفدران حکومت دینی در برابر سکولارها. انتخابات سالم و آزاد یعنی‌ چی‌؟

فایل صوتی