منافع ملی در جمهوری اسلامی

۱۶ دقیقه فایل صوتی.

  سخنرانی در تالار ایران دیدگاه.  موضوع: منافع ملی. بررسی  مفهوم منافع ملی در علوم سیاسی. چه کسانی در چه نظام سیاسی میتوانند منافع ملی را نمایندگی کنند؟

 دخالت اروپا و امریکا در مناقشات جمهوری اسلامی. مشرو عیت قرارداد ژنو 

Mullahs

Download mp3

Advertisements

دخالت روحانیت در سیستم آموزشی

گفت و گو با رادیو ونکور در مورد عواقب واگذاری مدارس به حوزه علمیه و دیدار هیات نمایندگی اروپا

akhoond

oroopa
Download mp3

وندی شرمن در برابر کمیته خارجی سنا. گفت و گو با رادیو ونکوور

گفت و گو با رادیو ونکوور- بخش اول. گزارش خانم وندی شرمن در برابر کمیته خارجی سنای امریکا در مورد مذاکره با ایران.

Rohani back from U.S

گفت و گو با رادیو ونکوور

Obama phone Rohani

دست آورد حسن روحانی از نیویورک و نتیجه مذاکرات سیاسی جمهوری اسلامی. بازتاب سفر روحانی در مطبوعات امریکا و فرانسه، فرمول حل مساله هسته ای، جایگاه حقوق بشر در روابط جمهوری اسلامی و تضمین امنیتی غرب. آزادی زندانیان سیاسی یا جناحی. وضعیت سیامک مهر در زندان. پیام نسرین ستوده پس از آزادی. حقوق کودکان درجمهوری اسلامی
Download mp3

برسی مسائل جاری، رسانه های طرفدار پادشاهی

گفت و گو با سعید بهبهانی در مورد رابطه ایران و امریکا، نمونه هایی از رفتار تلویزیونهای طرفدار سلطنت رضا پهلوی در لغو گفت و گو با من در زمینه اخلاق سیاسی و جلوگیری از ارائه برنامه های لیبرال دموکراتها و فعالین حقوق بشر مستقل در تلویزیون اندیشه و پارس تیوی