ملی‌ شدن صنعت نفت و گزارشهای گوناگون

گفت و گو با رادیو ونکوور. توضیح در مورد میهن تی وی، نگاهی‌ به زندگی سیاسی مصدق، اهمیت مذاکرات اوباما با رهبر چین، بررسی‌ برنامه هسته‌ ای ایران، دستگاه شتاب دهنده ذره ‌ای سرن پیشرفته ‌ترین دستگاهی که تا کنون ساخته شده به چه پرسش‌هایی‌ پاسخ میدهد.
فایل صوتی: با سرعت پائین برای ایران

Advertisements

هستی‌ شناسی‌ – فیزیک کوانتوم

فاییل صوتی گفت و گو با رادیو ونکوور. تعریف فیزیک کوانتوم، بررسی اصل عدم قطعیت، پاسخ به پرسش ها، فرمول هایزنبرگ در قانون انرژی، چگونه از نیستی‌ هستی‌ بوجود میاید.

فایل صوتی

متن مصاحبه  به خواندن ادامه دهید

هستی شناسی، ستارگان

24:23

گفت و گوی مجید شهبازخانی با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. چگونگی شکل گیری ستارگان و مواد گوناگون، توضیح سیاه چاله ها، مراحل بوجود آمدن کره زمین، جابجایی میدان مغناطیسی زمین و پاسخ به پرسشهای شنوندگان

هستی‌ شناسی‌، ماده

38:15

Matterگفت و گوی مجید شهبازخانی با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. توضیح زمان و مکان پلانکی، زمان و مکان قبل از بیگ بنگ، گراویتونها، چگونگی آزمایش در شتابدهنده های ذرّه، ذرّه های بنیادین، انژری تاریک، ماده تاریک، مراحل شکل گیری اولین مولکولهای پایدار

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید

هستی‌ شناسی‌، بیگ بنگ

38:15

Relogionانواع هستی‌ شناسی‌، تعریف تئوری بیگ بنگ، تشعشعات کیهانی، دلائل اثبات بیگ بنگ، نظریه اینشتین، مسئله قوه جاذبه، جهان های موازی، ابعاد دیگر ماده، توضیح کوچکترین واحد زمان و مکان، اولین مرحله بیگ بنگ یا دوران پلانک

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید

درآمدی بر هستی‌ شناسی‌

29:26

Life on Earthپرسش و پاسخ با شنوندگان رادیو فارسی‌ زبان ونکوور. چگونگی‌ پیدایش انسان در کتب آسمانی و تفاوت آن با نگاه علمی‌. موضوع نرو تتئولوژی یا عصب خداشناسی. مبنای علمی نظریه بیگ بنگ. نمونه ‌هایی‌ از تفاوت رفتار ذره. رابطه تئوری بیگ بنگ و فیزیک کوانتم. مجید شهبازخانی به خواندن ادامه دهید